ITIL poradenství

  ITIL poradenství

Konzultace v oblasti optimálního řízení ICT

Poradenství je zaměřeno na konkrétní oblasti určené zákazníkem, které jsou pro něj kritické nebo problémové, např. řízení změn, řízení incidentů, konfigurační databáze.. Návrh řešení je postavený na zjištěných závěrech analýzy, a reflektuje doporučení rámce ITIL v3, případně standardu ISO/IEC 20000:2005. Konzultace jsou důležitým nástrojem pro zefektivnění řízení dané oblasti, zvláště při přechodu ze správy systémů na správu služeb.

Nastavení ITIL procesů pro řízení ICT služeb podle standardů ITIL

Primárním cílem projektu na optimalizaci ICT služeb je poskytování kvalitnějších ICT služeb uživatelům a zákazníkům na základě zlepšení úrovně podpory business procesů a zavedení procesního řízení. Výstupem bude nejen procesní mapa, ale i definování rolí jednotlivých pracovních pozic. Zefektivněním ICT procesů získá organizace konkurenční výhodu před ostatními a může více využít služeb ICT pro svoje podnikatelské záměry. Návrh řešení je postavený na zjištěných závěrech analýzy, a reflektuje doporučení rámce ITIL v3, případně standardu ISO/IEC 20000:2005.

© 2024 Copyright 360ICT Specialisté na vše kolem ICT. Všechna práva vyhrazena.
Nesledujeme návštěvnost, proto po Vás nechceme potvrdit cookies.