Asset management

  Asset management

Naimplementujeme řešení permanentní, automatizované řešení pro sběr a vyhodnocování používaného software a hardware ve vaší infrastruktuře. Následně porovnáme shromážděné data s předanými doklady o nabytí software, nebo hardware, a navrhneme optimální strategii nákupu, dokoupení chybějících licencí. V případě pracnosti větší než přibližně 20člověkodnů koordinujeme činnosti v rámci projektového řízení. Doporučujeme provést integraci Asset management se Service deskem.

Popis řešení

Asset management, resp. inventarizace, odpovídá na otázku, jak čelit nelegálnímu používání software poskytnutím online informací o aktuálním stav používaného software a hardware. V případě porušení licenční čistoty hrozí společností nejen finanční postih, ale i poškození reputace a dobrého jména společnosti. Navíc však Asset management umožňuje optimalizovat investice do ICT, a návratnost počáteční investice související s inventarizací prostřednictvím je překvapivě rychlá. Systémy asset managementu pomáhají udržovat přehled o zakoupeném majetku v průběhu jeho celého životního cyklu, od návrhu na jeho pořízení přes užívání až po vyřazení z investic.

Sběr dat je prováděn tak, aby co nejméně zatěžoval běžný provoz. Po fázi sběru a analýzy získaných informací se provede jejich párování s doklady o nabytí software nebo hardware. Z rozdílového seznamu mezi používaným software a zakoupenými licencemi bude zákazník informován, jaké licence je potřeba dokoupit. Bude však potřeba i nastavit proces Asset magementu tak, aby další zakoupené licence byli ručně v systému aktualizovány. 

K základním vlastnostem nabízených řešení Asset management patří:

  • Licenční čistota
  • Monitoring využití počítačů
  • Evidence majetku
© 2024 Copyright 360ICT Specialisté na vše kolem ICT. Všechna práva vyhrazena.
Nesledujeme návštěvnost, proto po Vás nechceme potvrdit cookies.