Projektové řízení ICT

  Projektové řízení ICT

Každý projekt začíná přípravnou fází, která přesně specifikuje cíle projektu, jednotlivé milníky a předpoklady pro úspěšné zakončení. V průběhu implementačních prací je hlavní činností projektového manažera kontrola připravenosti zákazníka, subdodavatelů a interních zdrojů vzhledem k projektovému plánu. Aktuální stav pravidelně vyhodnocuje na projektových schůzkách. Projekt je uzavřen akceptační procedurou předaného díla. Projektový manažer zodpovídá za spokojenost zákazníka a kvalitu odvedených prací. Součástí projektu je vyhotovení podrobné dokumentace.

Projektový manažer zodpovídá za spokojenost zákazníka a kvalitu odvedených prací.
Každý projektový manažer je kromě projektových metodik vybaven i potřebnými technickými znalostmi z oblasti ICT. Vždy tak rozumí povaze problému a dokáže flexibilně přizpůsobit řízení projektu aktuálním potřebám.
K základním projektovým metodikám, které při projektu využíváme patří metodika PRINCE2 (po dohodě se zákazníkem jsme však schopni i poskytnout projektové řízení dle standardů PMBOK, resp. PMI). Metodika PRINCE2 (Projects in Controlled Environment) byla vytvořena na základě zkušeností více než sto padesáti společností s mnohaletými zkušenostmi v oblasti projektového řízení a je dnes nejrozšířenější metodikou v Evropě. Vlastníkem této metodiky je Office of Governemt Commerce, která je i zároveň vlastníkem známé metodiky pro řízení služeb ITIL

PRINCE2 stojí na sedmi principech, tvoří ji sedm procesů a popisuje sedm témat

  • Předprojektová příprava (Starting up a Project)
  • Nastavení projektu (Initiating a Project)
  • Strategické řízení projektu (Directing a Project)
  • Řízení etapy (Controlling a Stage)
  • Řízení dodávky produktu (Managing Product Delivery)
  • Řízení hranic etapy (Managing a Stage Boundary)
  • Ukončení projektu (Closing a Project)
© 2024 Copyright 360ICT Specialisté na vše kolem ICT. Všechna práva vyhrazena.
Nesledujeme návštěvnost, proto po Vás nechceme potvrdit cookies.